KVÍZOVÝ UTOROK V SMER 77

Dátum/čas
03.09.2019
20:00

Miesto konania
Smer Klub 77


Aj v roku 2019 pokračujú obľúbené kvízové utorky.

JEDNA Z TÉM BUDE AKTUÁLNE DIANIE, DRUHÚ TÉMU VYBERÁ TÍM, KTORÝ SKONČIL V MINULOM KOLE POSLEDNÝ (a potom ešte 4 ďalšie)

PRAVIDLÁ UTORKA:

Súťažia 2-7 členné tímy
Podmienkou účasti je registrácia na stránke http://www.kviz.pub/, pokiaľ sa tím nezaregistruje, nebude mu garantované miesto. Miesta na kvíz sú určené podľa poradia, v ktorom sa tímy prihlásili. Kvíz sa začína presne 20:00 (neskôr iba v prípade nepredvídateľnej situácie).

Súťaží sa v šiestich tématických kolách (jedno je „rýchle kolo“, jedno je s výberom z možností, po napísaní odpovede ju už nemožno zmeniť), každé kolo má hodnotu 8 bodov. Víťaza určí súčet bodov, v prípade rovnosti bodov „rozstrelová“ otázka alebo úloha. Po tímovej časti čaká každého jedného tipovacia otázka, kde najpresnejšie tipujúci vyhrá cenu.

1. MIESTO:
Laser Game od Grid Laser Arena pre každého v tíme alebo podobná cena

2. MIESTO:
Konzumné v Smer 77 v hodnote 17,50€

3. MIESTO:
Veľké pivo/kofola pre každého v tíme

4. MIESTO:
Malé pivo/kofola pre každého v tíme

PRIEMERNÉ MIESTO:
2 fľaše vína

POSLEDNÉ MIESTO:
Bezplatný štart na ďalšom kvíze a možnosť výberu jednej z tém na nasledujúci kvíz.

NAJPRESNEJŠIE TIPUJÚCI V „JACKPOTOVEJ“ otázke:
Darčekový balíček plný pekných vecí (poukazy od partnerov a podobne)

V prípade že je dôvodné podozrenie že tím účelovo „ide“ po cene útechy, táto bude odovzdaná inému tímu podľa voľby kvízmajstra.

Rovnako sú všetky nerozhodné a diskutabilné situácie rozhodované podľa vôle kvízmajstra, samozrejme v súlade s dobrými mravmi.

Dobrovoľný príspevok v odporúčanej výške 3€ slúži ako príspevok na činnosť OZ Neseď doma.

Táto liga (pracovný názov jesenná) bude mať 8 kôl a do úvahy sa bude brať 6 najlepších výsledkov tímu z jednotlivých kôl obodovaných podľa tabuľky nižšie, v prípade rovnosti bodov rozhoduje 9 resp. 10 (najlepších výsledkov. Ocenených bude prvých 5 miest, najposlednejšie a dve miesta najbližšie k priemeru.

1. miesto 10 bodov
2. miesto 9 bodov
3. miesto 8 bodov
4. miesto 7 bodov
5. miesto 7 bodov
6. miesto 6 bodov
7. miesto 6 bodov
8. miesto 5 body
9. miesto 5 body
10. miesto 4 body
11. miesto 4 body
12. miestp 3 body
13. miesto 3 body
14. miesto 2 body
15. miesto 2 body
16. a ďalšie miesto – 1 bod

Svojimi príspevkami podporujete činnosť občianskeho združenia Neseď doma. V roku 2019 pripravujeme veľa prekvapení. Ďakujeme 🙂